Печатна реклама

Неразделна част от всяка една рекламна кампания

В Студио ДЕС изработваме всички видове печатни рекламни материали, необходими за развитие на ефективен и успешен бизнес. Предлагаме висококачествени печатни изделия, с помощта на които гарантираме отлично представяне на Вашите стоки и услуги. В зависимост от големината на необходимите тиражи, използваме два метода на печат – дигитален и офсетов. Разполагаме със собствена печатна база, студио за предпечат и консултации на клиента за избора на най-подходящия вид печатен материал. Всички одобрени проекти се съхраняват при нас и могат да се използват при следващи поръчки, направени по телефона или чрез интернет. Като готови крайни продукти можем да Ви предложим: визитки, флаери, брошури, плакати, менюта, каталози, фирмени фактури, бланки и др.

Изисквания при подаване на готов файл за печат

Препоръчителни настройки на цветови схеми и профили

В примерите по-долу, сме посочили препоръчителни настройки на цветовите схеми и профили за обработка на изображение, използвани от графичните програми. Цветовите профили, с които Ви препоръчваме да работите, са Coated Fogra39 за CMYK, sRGB IEC61966-2.1 за RGB и DotGain 15% за Grayscale и Spot – цветове. Добри резултати се получават и при използването на Euroscale Coated за CMYK. Препоръчваме също, при отваряне или импортиране на изображение, да го конвертирате с профила на работното Ви пространство. Ако използвате друг, различен от посочените профили, задължително се консултирайте с оператора, който приема вашата поръчка и изисквайте пробно копие. Тези настройки могат да се използват за всички версии на посочените програми.

Color Management CorelDraw

CorelDraw

Color Management Adobe PhotoShop

Adobe PhotoShop

Color Management Adobe Illustrator

Adobe Illustrator

Отговори на най-често задавани въпроси – свързани с печатна реклама

Основните файлови формати, които използваме за вход при пълноцветния печат – офсетов или дигитален, са:

.TIFF – Изключително надежден. Препоръчваме да използвате LZW компресия, с изключени Layers..JPG – Използвайте вариации на компресия, при които се намалява до минимум загубата на качество!.PSD – Направете само един плътен слой, обединете слоевете Layers> Flatten Image!.CDR – Обърнете всички текстове в криви, растеризирайте всички ефекти и прозрачности Bitmaps> Convert to Bitmap!.AI – Обърнете всички текстове в криви, всички прозрачни елементи преобразувайте в непрозрачни (Flatten)! Използвайте Edit> Transparency Flattener Presets, за да настроите нужните параметри. Използвайте опцията High resolution!.EPS – Обърнете всички текстове в криви, всички прозрачни елементи преобразувайте в непрозрачни (Flatten)!.PDF – Това е препоръчвания от нас формат. Изберете Include Vector Data, Use Outlines for Text – това ще конвертира текстовете в криви, но ще ги запази векторни.

Файлови формати  в MS Word и Excell – НЕ са препоръчителни за печатни материали! При такива файлове задължително правим трансформиране в някакъв подходящ професионален формат, гарантиращ качественото отпечатване.
За повече подробности, вижте техническите изисквания за печат в сайта, или се свържете с наш специалист! Придържането към тях ще Ви гарантира бърза, безпроблемна и качествена изработка.

Накратко, принтери и монитори произвеждат цветове по различни начини. Мониторите използват цветови модел RGB (Red, Green, Blue), поддържащ широк спектър от цветове – основно приложим в компютърните среди и в технологията на цветната телевизия. Лазерните принтери използват цветови модел CMYK (Cyan, Magenta, Yellow, blacK) – приложим в печатарската промишленост. Доста трудно е, в действителност да преминете от единия на другия бряг!
В известна степен е възможно да се намалят разликите между това, което виждате на дисплея и това, което излиза от печат, чрез хардуерна калибрация. Независимо колко скъп монитор и колко добра матрица използвате, липсата на такава калибрация може да доведе до нежелани резултати. В нашите офиси переодично са подложени на калибриране както мониторите, така и всички цифрови машини. Не е задължително обаче, на всяка цена да калибрирате своя монитор, преди да подготвите някакъв файл или проект, защото съществуват и куп други причини, които могат да променят представите Ви за крайния печат. В случая, Ви съветваме да се обърнете за помощ към наш специалист, или просто да пуснете първоначално по едно пробно копие, особено ако Ви предстоят големи тиражи.

Цифровите снимки са файлове, изобразяващи картинки с някакъв правоъгълен размер. Те имат специфично качество и определено ниво на детайл, съдържащ се в тях, което наричаме за по-кратко резолюция. Резолюцията се измерва в DPI или PPI. Нека приемем и двете за едно и също нещо с тази разлика, че DPI се използва в печатарския бизнес (защото се отнася до точките върху хартията), а PPI се използва за снимките върху екрана (защото се отнася до пикселите на монитора) – те са най-малката градивна единица и също представляват своеобразни точки.
Различните печатни технологии, които Студио ДЕС Ви предлага, имат своите специфични изисквания към качеството на снмките. За да постигнете добри резултати, тяхната резолюция трябва да е между 150dpi и 300dpi. Снимките и графиките, изтеглени от интернет, най-често са с ниска резолюция, обикновено 72dpi или 96dpi. Това се прави с цел, те да могат да се зареждат бързо на екрана.
В крайна сметка излиза, че за да разпечатате снимката качествено, на екрана, в реален размер, тя трябва да е 2-3 пъти по-голяма от реалния размер, в който искате да я разпечатате. Това не е толкова точно правило, защото има различни монитори с различна гъстота на точките на екрана, но го приемете като добър ориентир.